Joris van Os

Joris van Os (1975) is schrijver en verder eigenlijk niks. In zijn vrije tijd is hij uitbater van het ultra-linkse poppentheater "De Krolse Pitbull".

Waarom ik nooit een gastblog zal schrijven

Joris van Os

gastblog

2 februari 2016

Een van de weinige voordelen die je als onbekende schrijver geniet, is dat je nooit gevraagd wordt voor een column of een gastblog. Blogs en columns (of nog erger: tweets) zijn, als je erover nadenkt, wezensvreemde eenden voor een schrijver. Een roman is namelijk een traag medium. Een beetje romanschrijver is maanden of jaren bezig om zijn werk vorm te geven. Eerst zet hij (zoals Jorge Luis Borges het zegt) de sluizen der verbeelding open, dan komt de vijl eraan te pas. Nauwgezet werkt hij aan de plot, schaaft hij zijn zinnen bij, probeert hij zijn gedachte zo scherp mogelijk te formuleren. Aan de waan van de dag onttrekt hij inzichten die de tand des tijds doorstaan, of juist de tijdgeest in de kern raken. Dat vergt tijd, veel tijd.

 

Daarom is het raar dat zoveel hedendaagse schrijvers er een blog of een column op nahouden. Een blog is namelijk een snel, vergankelijk medium. Elke dag of elke week moet er iets spitsvondigs worden gezegd. Het liefst over de actualiteit.

 

In economische zin is het uiteraard niet raar. Het gaat om de pegels. Om de exposure. Een blog is een advertentie voor de schrijver, een manier om zijn naam in de media te houden, zijn belezenheid te etaleren (zie mijn citaat van Borges hierboven) en zijn kunstje te tonen. Maar het blijft een vreemd platform voor een bedachtzame geest.

 

Houellebecq zegt ergens dat in het tijdvak van het snelle, hapklare amusement alleen de traditionele literatuur nog over een 'verbazingwekkende robuustheid' lijkt te beschikken. Dit verklaart hij uit het feit dat het papieren boek niet anders dan langzaam kan worden genoten. Als trage slome schrijver (die er een eeuwigheid voor nodig heeft om zelfs maar een bescheiden mening te vormen, die zelfs een boodschappenbriefje telkenmale herschrijft) ben ik het roerend met hem eens.

 

Precies daarom zal ik mij er niet toe laten verleiden om een gastblog te schrijven, al heeft Sylvia Visser nog zo’n lief snoetje.