top of page
Het schuurt
Benefietdiner ALS

blog

2 januari 2019

Noblesse oblige. Natuurlijk wil ik wel een stukje schrijven over het benefietdiner voor ALS. Péronne Meester vroeg me of ik er een column aan wilde wijden voor de lokale krant ‘De Bunschoter’. Bij deze, Péronne. De column komt ook op mijn site en ik lees hem voor op RTV Zaanstreek. Ik hoop van harte dat jullie veel kaarten zullen verkopen voor dit goede doel.
               Klas 3FTA16 van het MBO Amersfoort organiseert een benefietavond voor de Stichting zoALSjan. Deze stichting zorgt ervoor dat mensen met ALS hulpmiddelen krijgen. ALS is een ziekte van het zenuwstelsel met een gemiddelde levensverwachting van drie tot vijf jaar na de eerste symptomen. Uit eigen ervaring weet ik als MS-patiënt dat het een lange weg kan zijn voor je de benodigde hulpmiddelen krijgt. Tijd die mensen met ALS niet hebben. Met de hulpmiddelen kunnen ALS-patiënten langer thuis blijven wonen. Belangrijk dus voor de zieke, maar ook voor de partner, kinderen en andere familieleden.
               Het benefietdiner is op 19 januari om 17.45 uur in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Kaarten zijn te koop à 39,99 via leerhotelhetklooster.nl. Tijdens het diner is er een veiling waarvan de opbrengst ook naar zoALSjan gaat. Péronne en haar klasgenoten hopen je te zien op 19 januari.

 

Leerhotel Het Klooster 
Daam Fockemalaan 10 
3818 KG Amersfoort

bottom of page