top of page
Maarten Willems

Maarten Willems (1958) is muziekdocent, levensgenieter, dichter, zanger/liedjesschrijver, fotograaf en hij organiseert culturele avonden in huiselijke kring.

Hij studeerde M.O. Nederlands aan de School voor taal- en letterkunde en L.O. muziek aan het Ward instituut.

Naast dichtbundels waaronder Tenslotte wint de liefde en Woorden vallen zonder vleugels heeft hij ook cd’s uitgegeven.

Ik dacht serieus dat het een grapje was

Maarten Willems

gastblog

4 juni 2016

Wie bepaalt wat leuk is en wie wat kwetsend of beledigend is? Iedereen heeft namelijk zijn eigen maatstaf. Veel grapjes over sekseverschillen en met discriminatoire opmerkingen vond ik vroeger leuk met het naïeve idee, dat niemand dat echt meende, totdat ik er in mijn puberteit achter kwam dat juist om rollenpatronen en dergelijke gelachen werd omdat het zo herkenbaar was.

 

“Schelden doet geen zeer: slaan veel meer.”
Maar het rijmpje gaat mank en het suggereert daardoor dat schelden toch wel zeer doet, weliswaar in mindere mate maar het kan blijkbaar kwetsend zijn. Er loopt een lijn van een grapje maken naar plagen tot pesten. Het laatste is nooit goed te praten, maar de kunst is dit de pestkop  duidelijk te maken en hem het inzicht geven hiermee op te houden omdat het eigenlijk niet leuk is. Maar ook de gepeste moet inzicht krijgen in de onjuistheid van de beweringen. Je snel gekwetst voelen wordt een nieuwe vorm van pesten.

 

Ik heb geprobeerd het begrip humor onder woorden te brengen maar dat wil niet zeggen dat ik voor censuur of enige vorm van een verbod op vrije meningsuiting ben, wanneer het door de aangesprokene niet leuk of humoristisch wordt gevonden of als beledigend wordt gezien. Verbieden lost niets op en draait ook nog de rollen om. Iets kan alleen beledigend zijn als je twijfelt aan je eigen zienswijze want anders moet je er toch om lachen of je het leuk vindt of niet.

 

HUMOR

 

Humor is overdrijven
en generaliseren:
je weet dat het niet klopt
en dat je lacht
waarvoor je een traan
zou moeten laten.

 

Humor moet begrepen
of gevoeld worden.
Sommigen snappen dat niet
en zijn gekwetst.
Anderen snappen het niet
en willen kwetsen.

Humor is ook nooit
alleen grappig
of zelfs leuk.
Humor is pijn verzachten,
verdriet weglachen.

bottom of page