top of page
Elluf elluf

Lees meer over:

Oeteldonk
Elluf elluf

blog

8 november 2017

‘De koeien hebben staarten.’ Nog nooit had ik dat liedje gehoord. In Brabant wordt namelijk geen Sint Maarten gevierd. Maar geen medelijden, hoor. Ook daar mogen de kinderen langs de deuren voor snoep. Dat gebeurt alleen op 6 januari met Driekoningen. Op 11 november, op 11/11, gaat het nieuwe carnavalsseizoen van start. Elf is immers het gekkengetal; overigens een woord van elf letters.
               In veel plaatsen worden met 11/11 de prins en de raad van elf gekozen, maar niet in mijn geboortestad Den Bosch. In Oeteldonk hebben we jaren achtereen dezelfde Prins. Sinds 2006 is dat Prins Amadeiro XXV. De Prins is nooit afkomstig uit Oeteldonk en spreekt dan ook geen plat Oeteldonks maar ABN, in tegenstelling tot het gewone volk. Na 11 november trekt de Prins zich weer terug in zijn Winterpaleis, ver buiten Oeteldonk, om op carnavalszondag om 11.11 uur met zijn Hoftrein op Oeteldonk Centroal te verschijnen. Tot 1999 kende Oeteldonk een Raod van Elluf, maar die werd vervangen door de Geminteraod. De leden hebben een minimale ambtstermijn van vijf jaar en worden niet op 11 november gekozen, zoals in veel andere Brabantse dorpen en steden. Wel vindt rond elluf elluf het Kwèkfestijn plaats, het Oeteldonkse liedjesfestival waarop het carnavalslied van het jaar wordt gekozen.
               Vrouwen kunnen overigens geen lid worden van de Geminteraod. En een Prinses past ook niet binnen het Oeteldonkse protocol. Geen vrouwen op hoge posities, maar ik heb horen zeggen dat dat verandert over 11x11 jaar.

bottom of page