top of page
Ons  landje

Lees ook:

De andere wang
Ons landje

blog

5 september 2018

‘Snap niet dat Wilders nog leeft.’ ‘Laten we hem gewoon uitleveren aan Pakistan.’ ‘Terecht dat hij bedreigd wordt.’ Enkele uitspraken van gematigde Nederlanders. Van mensen met een goed stel hersens. Van lieden die vinden dat Wilders te ver gaat. De redelijkheid neemt wonderlijke vormen aan in ons landje.
               Deze mensen verfoeien Wilders om zijn provocerende uitspraken over moslims. Om de cartoonwedstrijd die Wilders wilde organiseren. Wilders gaat te ver volgens deze redelijke mensen. Wilders zaait haat. Waar de grens ligt en wat te ver is, bepalen deze mensen kennelijk. Nu ben ik zelf ook niet zo’n Wildersfan. Ik stem niet op Wilders, heb niet op Wilders gestemd en zal nooit op hem stemmen. Op principiële punten ben ik het namelijk oneens met Wilders. Het mooie aan dit land en aan onze cultuur vind ik echter dat dat kan. Je mag het oneens zijn met elkaar en dan kun je toch gezellig een biertje drinken samen.  
               Verbijsterd ben ik dat Wilders zijn cartoonwedstrijd moest afblazen vanwege dreigementen. Dreigementen van mensen die vrijheid van meningsuiting niet belangrijk vinden. Van mensen die onze normen en waarden niet delen. Het enige wijze woord in deze discussie kwam van een Amsterdamse imam: ‘Bescherm Wilders.’

bottom of page