top of page
Smoezen in de hal

Lees ook:

Sint Nikolaas en zijn knecht
Dubbel Sinterklaas
Smoezen in de hal

​blog

4 december 2013

De échte Sinterklaas kwam vroeger bij ons thuis, dus niet een of andere hulpsinterklaas (zei mijn moeder en die kan het weten). Met alle kinderen uit de familie zaten wij in een kringetje te wachten tot hij kwam. Mijn ouders, ooms en tantes zeiden dat de sint wel zou komen als we mooie liedjes zongen, dus  zongen wij zo mooi mogelijk. Sinterklaas wist tenslotte alles, zijn luisterpieten vertelden het hem vast ook als wij vals zongen.
            Uiteindelijk werd ons wachten beloond. Er werd op het raam en op de deur gebonkt. Alle kinderen wilden naar de voordeur rennen, maar onze ouders maanden ons tot kalmte. We moesten wachten in de huiskamer terwijl een van de volwassenen in de hal met de sint stond te smoezen. Tot op de dag van vandaag vragen wij ons af wat daar in de hal gefluisterd werd.
            Opeens ging de deur een stukje open en een handvol pepernoten werd naar binnen gegooid. Joelend raapten wij de pepernoten bij elkaar terwijl de sint en zijn pieten hun intrede deden. Vol ontzag keken we naar Sinterklaas en gingen weer braaf in ons kringetje zitten. Wie zoet is krijgt lekkers, hadden wij ons goed in onze oren geknoopt.
            De sint vroeg de hoofdpiet om het grote, rode boek. Angstig keken wij toe als Sinterklaas het boek opende, want wij wisten ook wel dat daarin alles stond wat wij gedaan hadden. Alhoewel wij heel lieve kindertjes waren, hadden wij onze broertjes en zusjes natuurlijk best wel eens een hengst verkocht (argumenteren konden we nog niet met woorden).
            Sinterklaas vroeg of ik naar voren wilde komen. Ik was zo bang dat ik me wilde verstoppen. Dat deed ik achter mijn rok waardoor ik de sint mijn hele maillot liet zien. Daarna vroeg de sint mij om bij hem op schoot te komen zitten (tegenwoordig zou je die vent je huis uitgeschopt hebben, maar onze ouders vonden het geen probleem). Ik kreeg een prachtig cadeau van hem. Van mijn moeder mocht ik eigenlijk niks van vreemde mensen aannemen, maar met Sinterklaas was ze niet zo principieel. Dat moet haast wel iets met het smoezen in de hal te maken hebben gehad.

bottom of page